Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
93/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án: tu bổ, gia cố, phục hồi Tháp Nam (tháp B) thuộc di tích Tháp bà Ponagar Nha Trang
92/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án: chỉnh trang khuôn viên di tích Tháp bà Ponagar Nha Trang
91/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án: cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể thao 33 Phan Chu Trinh
90/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
89/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa Trường Đại học Khánh Hòa
88/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư các dự án sửa chữa các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023
87/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
86/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và xây mới ký túc xá Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
85/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Trạm kiểm soát biên phòng Bình Ba
84/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà làm việc Sở Chỉ huy Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng/Campuchia

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh