Nghị quyết số 172/NQ-HĐND về việc giám sát chuyên đề “Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị”
Nghị quyết số 172/NQ-HĐND về việc giám sát chuyên đề “Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị” Công văn số 172/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 172/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-12-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về việc giám sát chuyên đề “Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị”
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
172_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh