Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải, khu Tây mương Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải, khu Tây mương Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa Công văn số 04/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09-01-2024
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải, khu Tây mương Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 49/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/05/2022
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư công trình hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải khu Tây mương Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa
04_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh