Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang Công văn số 03/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09-01-2024
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 192/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/12/2022
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư công trình Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang
03_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh