Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1370/QĐ-UBND 24-05-2024 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh
1356/QĐ-UBND 23-05-2024 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh
1339/QĐ-UBND 22-05-2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5347/KH-UBND 21-05-2024 UBND Tỉnh Về việc loại trừ sốt rét tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030
5222/KH-UBND 17-05-2024 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
205/TB-UBND 13-05-2024 UBND Tỉnh Về kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2024
1263/QĐ-UBND 13-05-2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sử dụng tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013
4938/KH-UBND 10-05-2024 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1247/QĐ-UBND 10-05-2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa sử dụng tại xã Phước Đồng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang và xã Diên An, huyện Diên Khánh
4856/KH-UBND 09-05-2024 UBND Tỉnh Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh