Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 02/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08-01-2024
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
02_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh