Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
49/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
48/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện từ tháng 01/2021 đến tháng 10/2023
47/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh năm 2024
46/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
45/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
44/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024
60/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
60/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
59/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
59/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh