Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
128/NQ-HĐND 14/12/2023 HĐND Tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
99/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B)
98/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển
97/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm các cơ quan tỉnh tại số 05 Pasteur, thành phố Nha Trang
96/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm các cơ quan tỉnh tại số 178 Trần Quý Cáp, số 135 Thống Nhất, số 05 đường 02 tháng 4 thành phố Nha Trang
96/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm các cơ quan tỉnh tại số 178 Trần Quý Cáp, số 135 Thống Nhất, số 05 đường 02 tháng 4 thành phố Nha Trang
95/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh
127/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
126/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
125/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh