Tổ chức bộ máy của Trung tâm Công báo Khánh Hòa

17/11/2021 00:00        
Đọc tin

Ông: Mai Thành Long

Chức vụ: Phụ trách Trung tâm Công báo

 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh