Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
37/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
36/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
35/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vạn Ninh
34/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kết quả giám sát chuyên đề triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021-2025
33/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị còn tồn đọng
171/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII
170/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2024
169/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về dự toán kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang
168/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn thành phố”
167/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố”

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh