Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
127/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
126/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
125/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
124/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
123/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
121/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
119/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
118/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
117/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
116/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh