Số công báo: 41+42 Ngày xuất bản: 07-03-2024
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8), huyện Vạn Ninh Công văn số 02/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17-01-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8), huyện Vạn Ninh
Ngày hiệu lực 17-01-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 41+42
Ngày xuất bản 07-03-2024
Không có văn bản
02_nq_hdnd.pdf:
02_nq_hdnd.doc:
02_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh