Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
48/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Đại Lãnh tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh
47/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh
46/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Vạn Giã tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh
45/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Vạn Hưng tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh
44/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông của huyện Vạn Ninh
43/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Vạn Lương
42/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cầu Vong 1
41/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024
40/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung dự toán kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 cho các đơn vị, địa phương
38/NQ-HĐND 21/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh