Số công báo: 164+165 Ngày xuất bản: 29-12-2023
Công văn số ML-HĐND-2023
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu ML-HĐND-2023
Ngày ban hành 29-12-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo 164+165
Ngày xuất bản 29-12-2023
Không có văn bản
hđnd.doc:
hđnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh