Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
146/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình nâng cấp hẻm số 10 đường Nguyễn Thiện Thuật
145/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình nâng cấp hẻm số 8 đường Nguyễn Thiện Thuật
144/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha Trang
143/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
142/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
141/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2024
135/NQ-HĐND 14/12/2023 HĐND Tỉnh Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
134/NQ-HĐND 14/12/2023 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
133/NQ-HĐND 14/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2)
132/NQ-HĐND 14/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tại 14 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh