Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
08/2024/QĐ-UBND 19/04/2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
996/QĐ-UBND 16/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4054/KH-UBND 16/04/2024 UBND Tỉnh Về triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1007/QĐ-UBND 16/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
1004/QĐ-UBND 16/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
990/QĐ-UBND 15/04/2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh gia hạn sử dụng đất để làm cửa hàng xăng dầu số 32 tại số 368 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
982/QĐ-UBND 12/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp xã
976/QĐ-UBND 11/04/2024 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty TNHH An Khê thuê đất để thực hiện Dự án Điểm dừng chân Hòn Giao tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh
07/2024/QĐ-UBND 11/04/2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
973/QĐ-UBND 10/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
970/QĐ-UBND 10/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
964/QĐ-UBND 10/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
948/QĐ-UBND 09/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
945/QĐ-UBND 09/04/2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất và gia hạn sử dụng đất cho Hợp tác xã đóng tàu Song Thủy để làm xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thuyền tại số 63/17 đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang
938/QĐ-UBND 08/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh