Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1338/QĐ-UBND 22/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện
1332/QĐ-UBND 22/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
1314/QĐ-UBND 20/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
1303/QĐ-UBND 16/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Khánh Hòa
1290/QĐ-UBND 15/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
1289/QĐ-UBND 15/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp
10/2024/QĐ-UBND 15/05/2024 UBND Tỉnh Về việc quy định quản lý, sử dụng phương tiện nghe nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ năm 2024-2025
1277/QĐ-UBND 14/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1275/QĐ-UBND 14/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
1274/QĐ-UBND 14/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1273/QĐ-UBND 14/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
1263/QĐ-UBND 13/05/2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sử dụng tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013
1247/QĐ-UBND 10/05/2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa sử dụng tại xã Phước Đồng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang và xã Diên An, huyện Diên Khánh
1242/QĐ-UBND 09/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1241/QĐ-UBND 09/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2026”

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh