Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3094/QĐ-UBND 13/12/2023 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh (Khu 01- Nhà máy xử lý nước) tại thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh
3092/QĐ-UBND 13/12/2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Đông Á được gia hạn sử dụng đất để làm nhà máy sản xuất bao bì tại số 18 đường Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
3090/QĐ-UBND 13/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3089/QĐ-UBND 13/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc giải thể Câu lạc bộ Dù lượn Nha Trang
3088/QĐ-UBND 13/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
3087/QĐ-UBND 13/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
3067/QĐ-UBND 11/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3067/QĐ-UBND 11/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3067/QĐ-UBND 11/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3056/QĐ-UBND 11/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
3046/QĐ-UBND 11/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa
99/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B)
98/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển
97/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm các cơ quan tỉnh tại số 05 Pasteur, thành phố Nha Trang
96/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm các cơ quan tỉnh tại số 178 Trần Quý Cáp, số 135 Thống Nhất, số 05 đường 02 tháng 4 thành phố Nha Trang

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh