Số công báo: 66+67 Ngày xuất bản: 08-05-2024
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2024 Công văn số 07/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 66+67
Ngày xuất bản 08-05-2024
Không có văn bản
07_nq_hdnd.pdf:
07_nq_hdnd.doc:
07_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh