Số công báo: 68+69 Ngày xuất bản: 10-05-2024
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 17/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 68+69
Ngày xuất bản 10-05-2024
Số, ký hiệu: 138/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2021
Trích yếu: Về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án, đối với dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
17_nq_hdnd.pdf:
17_nq_hdnd.doc:
17_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh