Số công báo: 68+69 Ngày xuất bản: 10-05-2024
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về quyết định tổng số hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 11/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về quyết định tổng số hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 68+69
Ngày xuất bản 10-05-2024
Không có văn bản
11_nq_hdnd.pdf:
11_nq_hdnd.doc:
11_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh