Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1241/QĐ-UBND 09/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2026”
1238/QĐ-UBND 09/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Diên Khánh
09/2024/QĐ-UBND 09/05/2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
1230/QĐ-UBND 08/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
1226/QĐ-UBND 08/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
1225/QĐ-UBND 08/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa
1207/QĐ-UBND 07/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Vạn Ninh
1206/QĐ-UBND 07/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh tỉnh Khánh Hòa
1205/QĐ-UBND 07/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Khánh Hòa
1202/QĐ-UBND 07/05/2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Sơn được gia hạn sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất hạt điều tại thôn 1 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh
1200/QĐ-UBND 07/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1198/QĐ-UBND 07/05/2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1191/QĐ-UBND 07/05/2024 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
1183/QĐ-UBND 06/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Vạn Ninh
1182/QĐ-UBND 06/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Ninh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh