Số công báo: 68+69 Ngày xuất bản: 10-05-2024
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục các dự án được tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền đất tại Khu kinh tế Vân Phong Công văn số 13/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành danh mục các dự án được tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền đất tại Khu kinh tế Vân Phong
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 68+69
Ngày xuất bản 10-05-2024
Số, ký hiệu: 24/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/11/2022
Trích yếu: Về trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
13_nq_hdnd.pdf:
13_nq_hdnd.doc:
13_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh