Kế hoạch số 4856/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Kế hoạch số 4856/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Kế hoạch số 4856/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 4856/KH-UBND
Ngày ban hành 09-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày hiệu lực 09-05-2024
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 14012/KH-UBND
Ngày ban hành: 29/12/2023
Trích yếu: Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4856_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh