Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
ML-UBND-2022 29/12/2022 Cơ quan khác ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
ML-HĐND-2022 29/12/2022 Cơ quan khác HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
ML-BCĐVĐHMTN-2022 29/12/2022 Cơ quan khác BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TỈNH KHÁNH HÒA
ML-BCĐCTMTQG-2022 29/12/2022 Cơ quan khác BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
ML-BCĐCĐS-2022 29/12/2022 Cơ quan khác BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA
3342/QĐ-UBND 05/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3341/QĐ-UBND 05/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3314/QĐ-UBND 02/12/2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn gia hạn sử dụng đất tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để xây dựng nhà cấy, nhà xưởng phục vụ cho việc nuôi trai lấy ngọc xuất khẩu
25/2022/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
129/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về việc sáp nhập, đặt tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
128/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023
127/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
126/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
125/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về việc thống nhất chủ trương thực hiện và cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường Tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
124/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh