Số công báo: 122+123 Ngày xuất bản: 29-12-2022
Nghị quyết số 127/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Công văn số 127/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 127/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02-12-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Ngày hiệu lực 02-12-2022
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 122+123
Ngày xuất bản 29-12-2022
Không có văn bản
127_nq_hdnd.pdf:
127_nq_hdnds.doc:
127_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh