Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
19/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
16/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
123/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa
122/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
121/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
120/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
119/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
118/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
117/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Bình thuộc huyện Khánh Vĩnh
116/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Đông thuộc huyện Khánh Vĩnh
115/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Hiệp thuộc huyện Khánh Vĩnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh