Số công báo: 120+121 Ngày xuất bản: 28-12-2022
Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND về việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 25/2022/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 25/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02-12-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 12-12-2022
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 120+121
Ngày xuất bản 28-12-2022
Không có văn bản
25_2022_nq_hdnd.pdf:
25_2022_nq_hdnds.doc:
25_2022_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh