Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3303/QĐ-UBND 01/12/2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Phương được thuê đất tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang để làm nhà kho và sân phơi
3286/QĐ-UBND 30/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép sáp nhập Hội Hành nghề y tế tư nhân thành phố Nha Trang vào Hội Hành nghề y tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa
3284/QĐ-UBND 29/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3283/QĐ-UBND 29/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3258/QĐ-UBND 28/11/2022 UBND Tỉnh Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Quân chủng Hải quân tại Mũi Hời, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh
3235/QĐ-UBND 28/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3230/QĐ-UBND 28/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Nha Trang
3175/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3173/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3172/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3171/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3170/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3169/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3168/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3167/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh