Số công báo: 122+123 Ngày xuất bản: 29-12-2022
Nghị quyết số 128/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 Công văn số 128/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 128/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02-12-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023
Ngày hiệu lực 02-12-2022
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 122+123
Ngày xuất bản 29-12-2022
Số, ký hiệu: 59/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/07/2022
Trích yếu: Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
128_nq_hdnd.pdf:
128_nq_hdnds.doc:
128_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh