Số công báo: 120+121 Ngày xuất bản: 28-12-2022
Nghị quyết số 125/NQ-HĐND về việc thống nhất chủ trương thực hiện và cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường Tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Công văn số 125/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 125/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02-12-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc thống nhất chủ trương thực hiện và cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường Tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Ngày hiệu lực 02-12-2022
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 120+121
Ngày xuất bản 28-12-2022
Không có văn bản
125_nq_hdnd.pdf:
125_nq_hdnds.doc:
125_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh