Số công báo: 122+123 Ngày xuất bản: 29-12-2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Kế hoạch số ML-HĐND-2022
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu ML-HĐND-2022
Ngày ban hành 29-12-2022
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày hiệu lực 29-12-2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo 122+123
Ngày xuất bản 29-12-2022
Không có văn bản
ml_hdndts.doc:
ml_hdndt.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh