Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
5380/UBND-VP 13/09/2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 06/09/2006 của Tỉnh ủy Khánh Hòa
1568/QĐ-UBND 11/09/2006 UBND Tỉnh Ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Kiểm lâm
75/2006/QĐ-UBND 06/09/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
74/2006/QĐ-UBND 01/09/2006 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Điều lệ Giải Báo chí Khánh Hòa hàng năm
26/2006/CT-UBND 01/09/2006 UBND Tỉnh Về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”
05/2006/QĐ-UBND 01/09/2006 Thành phố Nha Trang Về việc ban hành quy định thủ tục hành chính về đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Nha Trang
5125/UBND 31/08/2006 UBND Tỉnh Về việc Chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Điều 21 của Quyết định 130/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004
06/2006/QĐ-UBND 31/08/2006 Huyện Vạn Ninh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định tổ chức Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh
72/2006/QĐ-UBND 30/08/2006 UBND Tỉnh Về việc Quy định khu vực và biển báo cấm tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
71/2006/QĐ-UBND 30/08/2006 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 3919/2001/QĐ-UB ngày 6 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội
785/QĐ-UBND 28/08/2006 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa
1489/QĐ-UBND 25/08/2006 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 07/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
70/2006/QĐ-UBND 23/08/2006 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về cấp Giấy xác nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các chủ đầu tư được phép đầu tư trong các khu công nghiệp tại tỉnh Khánh Hoà
24/2006/CT-UBND 22/08/2006 UBND Tỉnh Về việc giảm giấy tờ, văn bản trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hoà
04/2006/QĐ-UBND 15/08/2006 Thành phố Nha Trang Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh