Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
03/2005/HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế hành chính địa phương năm 2006
02/2005/HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh được tổ chức theo đặc thù của tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo đặc thù của từng huyện, thị xã, thành phố
57/2005/QĐ-UBND 18/07/2005 UBND Tỉnh Về việc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành
56/2005/QĐ-UBND 18/07/2005 UBND Tỉnh Về việc đình chỉ thi hành một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
2930/UBND 14/07/2005 UBND Tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
281/TB-UBND 11/07/2005 UBND Tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giả quyết một số tồn tại trong việc thực hiện chính sách đền bù giả tỏa đối với các dự án mạng đường thành phố Nha Trang
01/2005/HĐND4 08/07/2005 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính huyện Trường Sa
54/2005/QĐ-UBND 05/07/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý tài nguyên san hô
53/2005/QĐ-UBND 04/07/2005 UBND Tỉnh Về việc: Điều chỉnh Quyết định số 132/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2002 của UBND tỉnh “Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế vườn hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi Khánh Hoà”.
2635/UBND-NC 04/07/2005 UBND Tỉnh Về việc bảo quản thuốc bảo vệ thực vật bị thu giữ
2600/UBND 01/07/2005 UBND Tỉnh Về việc ngăn chặn và xử lý các hành vi chặt, đào cây rừng để làm cảnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh