Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
30/CT-UBND 12/10/2006 UBND Tỉnh Về việc tăng cường triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2006/QĐ-UBND 10/10/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
81/2006/QĐ-UBND 09/10/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
885/QĐ-UBND 06/10/2006 UBND Tỉnh Về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp
884/QĐ-UBND 06/10/2006 UBND Tỉnh Về việc thành lập Chi cục Thủy lợi
80/2006/QĐ-UBND 06/10/2006 UBND Tỉnh Về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu vào Quyết định 50/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
02/2006/QĐ-UBND 03/10/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
872/QĐ-UBND 29/09/2006 UBND Tỉnh Về việc thành lập Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
1689/QĐ-UBND 28/09/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành khung giá thu một phần viện phí
06/2006/QĐ-UBND 21/09/2006 Thành phố Nha Trang Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang
79/2006/QĐ-UBND 19/09/2006 UBND Tỉnh Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai
78/2006/QĐ-UBND 18/09/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,nông thôn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2006 – 2010
77/2006/QĐ-UBND 15/09/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo tỉnh Khánh Hoà, giai đoạn 2006 – 2010
76/2006/QĐ-UBND 14/09/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện để tài khoa học và công nghệ; Dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Khánh Hòa"
27/2006/CT-UBND 14/09/2006 UBND Tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh