Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
68/2006/QĐ-UBND 10/08/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Khánh Hoà 5 năm 2006 - 2010
4598/UBND-VP 10/08/2006 UBND Tỉnh Về việc Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bô,công chức, viên chức
186/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2005
185/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc phê chuẩn chương trình phổ cập giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn(2006 - 2010)
184/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2007
183/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân và chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ (2004 - 2009)
67/2006/QĐ-UBND 09/08/2006 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa
66/2006/QĐ-UBND 08/08/2006 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc xử lý người điều khiển và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
65/2006/QĐ-UBND 04/08/2006 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi một số điều Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, ban hành kèm theo Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
12/2006/CT-UBND 04/08/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Hòa
64/2006/QĐ-UBND 31/07/2006 UBND Tỉnh Về việc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
63/2006/QĐ-UBND 28/07/2006 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
62/2006/QĐ-UBND 28/07/2006 UBND Tỉnh Việc bãi bỏ Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành quy chế phối hợp thẩm định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư và quản lý đối với các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách  địa phương năm 2007
28/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh