Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Công văn số 5125/UBND ngày 31/08/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v: Chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Điều 21 của Quyết định 130/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 Quyết định số 5125/UBND
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu 5125/UBND
Ngày ban hành 31-08-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc Chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Điều 21 của Quyết định 130/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh