Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 23/08/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về cấp Giấy xác nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các chủ đầu tư được phép đầu tư trong các khu công nghiệp tại tỉnh Khánh Hoà Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 70/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23-08-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về cấp Giấy xác nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các chủ đầu tư được phép đầu tư trong các khu công nghiệp tại tỉnh Khánh Hoà
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
70/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh