Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 30/08/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc bãi bỏ Quyết định số 3919/2001/QĐ-UB ngày 6 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 71/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30-08-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 3919/2001/QĐ-UB ngày 6 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Lao động - TBXH
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
71/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh