Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời đường liên xã Vạn Lương - Xuân Sơn (đoạn từ ngã 3 đường Mỹ Đồng đến cầu Sắt), (bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 12) và kế hoạch đầu tư công 2024 (lần 1))
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời đường liên xã Vạn Lương - Xuân Sơn (đoạn từ ngã 3 đường Mỹ Đồng đến cầu Sắt), (bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 12) và kế hoạch đầu tư công 2024 (lần 1)) Công văn số 28/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-04-2024
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời đường liên xã Vạn Lương - Xuân Sơn (đoạn từ ngã 3 đường Mỹ Đồng đến cầu Sắt), (bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 12) và kế hoạch đầu tư công 2024 (lần 1))
Ngày hiệu lực 23-04-2024
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/03/2024
Trích yếu: Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024
Số, ký hiệu: 24/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/03/2024
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
28_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh