Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
170/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2024
169/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về dự toán kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang
168/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn thành phố”
167/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố”
166/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc giám sát chuyên đề giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
165/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
163/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
162/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
161/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình sửa chữa trụ sở làm việc tạm tại cơ sở nhà đất số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang
160/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình sửa chữa trụ sở làm việc tạm tại cơ sở nhà đất số 02 đường Hoàn Kiếm, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh