Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Công văn số 33/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-04-2024
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 23-04-2024
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 701/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/03/2024
Trích yếu: Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh
Số, ký hiệu: 57/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2022
Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
33_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh