Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
396/NQ-HĐND 02/01/2008 Thành phố Nha Trang Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2008
395/NQ-HĐND 02/01/2008 Thành phố Nha Trang Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
23/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Vạn Ninh
22/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh năm 2008
21/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung chi thường xuyên năm 2007 và các công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
20/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch sử dụng đất năm 2008
19/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
18/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008
17/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
16/NQ-HĐND 28/12/2007 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh