Thông tin văn bản Địa phương
Việc Trung Quốc đơn phương thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông là không có giá trị
19/04/2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc Trung Quốc đơn phương thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông.
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
19/04/2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh
14/04/2023
Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 774/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/04/2023
Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tiếp tục thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu
11/04/2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu.
Triển khai thực hiện mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư
11/04/2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại
10/04/2023
Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh