Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp cuối năm học và kỳ nghỉ hè

15/05/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh dịp cuối năm học và kỳ nghỉ hè năm học 2023 – 2024.

Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp cuối năm học và kỳ nghỉ hè. Ảnh minh họa. Ảnh: Thu Trang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động của học sinh cuối năm học; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em; phối hợp với phụ huynh học sinh kiểm tra, giám sát, quản lý học sinh, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, chống đuối nước, khuyến cáo học sinh không đến những nơi gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình, những nơi có biển báo nguy hiểm,...; khuyến khích phụ huynh cho các em tham gia các lớp học bơi trong dịp hè.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động giáo dục, nhất là vào dịp cuối năm học. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh trước ngày 20-5-2024.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, các địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, khuyến cáo các em tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm; không rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối... khi không biết bơi và không có người lớn đi cùng; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em nói chung và công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước tại các địa phương nói riêng.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường và xác định giá đất cụ thể
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường và xác định giá đất cụ thể thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Xử lý các trang trại nuôi heo xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý các trang trại nuôi heo xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh theo phản ánh của Báo Khánh Hòa Online.
Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt từ 95% trở lên
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông - lâm - thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4856/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 về việc kiện toàn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4377/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.
Chủ động theo dõi, đảm bảo ổn định giá cả thị trường
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh