Thông tin văn bản Địa phương
Chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh bạch hầu
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Khẩn trương hoàn thành xác định giá trị tài sản bán đấu giá các cơ sở nhà, đất
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề du lịch.
Nỗ lực hoàn thành kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về công tác xác định giá đất cu thể trên địa bàn tỉnh.
Tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm tăng trưởng trên 10%
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TVV ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9-5-2024 của Chính phủ, Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 1-2-2024 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua địa bàn huyện Diên Khánh
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua địa bàn huyện Diên Khánh.
Thông báo về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
23/07/2024
Thông báo về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh