Thông tin văn bản Địa phương
Phấn đấu cuối năm 2025, Khánh Hòa không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều
27/10/2022
Đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.
Quy trình đăng ký kết hôn trực tuyến cấp huyện, cấp xã
26/10/2022
Từ ngày 10/10/2022, Quyết định 2800/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực. Quyết định này ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện Đề án 06
24/10/2022
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp về tình hình triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 21-10.
Quy trình đăng ký khai sinh trực tuyến cấp huyện, cấp xã
20/10/2022
Từ ngày 10 tháng 10 năm 2022, Quyết định 2800/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực. Quyết định này ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang thời kỳ 2021 - 2030
19/10/2022
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với UBND TP. Nha Trang cùng các sở, ban, ngành có liên quan về quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang thời kỳ 2021 - 2030, diễn ra ngày 17-10. Cùng chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa
17/10/2022
Quyết định 2760/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực ngày 06/10/2022 quy định Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/10/2022
Kể từ ngày 05/10/2022, Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực. Quyết định này ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh