Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
310/TB-UBND 15-07-2024 UBND Tỉnh Về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2024.
1831/QĐ-UBND 10-07-2024 UBND Tỉnh Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa.
1818/QĐ-UBND 09-07-2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh nội dung gia hạn thời gian sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Liên doanh câu lạc bộ bơi thuyền Nha Trang gia hạn sử dụng đất tại phường Lộc Thọ, Nha Trang.
1814/QĐ-UBND 09-07-2024 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Khánh Hòa năm 2024
1798/QĐ-UBND 08-07-2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Xí nghiệp Tư doanh Ván ép Bình Chấn sử dụng tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh.
1793/QĐ-UBND 08-07-2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty TNHH Dầu Khí Xanh gia hạn sử dụng đất để kinh doanh xăng dầu tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.
7320/KH-UBND 05-07-2024 UBND Tỉnh Về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
7247/KH-UBND 04-07-2024 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1769/QĐ-UBND 04-07-2024 UBND Tỉnh Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng trụ sở Công an phường Ninh Thủy tại thị xã Ninh Hòa
1768/QĐ-UBND 04-07-2024 UBND Tỉnh Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng trụ sở Công an phường Ninh Giang tại thị xã Ninh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh