Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường và xác định giá đất cụ thể

16/05/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường và xác định giá đất cụ thể thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Xác định giá đất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa. Ảnh: Phú Quốc.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính xem xét nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1888/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25-4-2024; tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện việc định giá đất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố để lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20-5-2024. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi và phối hợp với sở, ngành liên quan kịp thời giải quyết, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Được biết, từ ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP (ngày 5-2-2024) thì UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa phê duyệt giá đất cụ thể đối với các dự án thuộc địa bàn (riêng các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh đã hoàn thiện phương án đối với một số dự án và chuẩn bị trình cho hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định). Trong quá trình thực hiện xác định giá đất cụ thể gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Do chưa được cấp kinh phí để thực hiện thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với các dự án thuộc địa bàn nên chưa có địa phương nào hoàn thiện các thủ tục để xác định giá đất cụ thể với các đơn vị tư vấn. Hiện chưa có hướng dẫn lập dự toán kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, tái định cư theo phương pháp so sánh; chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về hình thức (đấu thầu hay chỉ định thầu) để lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 1-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Tập trung thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh
Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra tại kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5-2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình khi có tình huống thiên tai xảy ra
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Xử lý các trang trại nuôi heo xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý các trang trại nuôi heo xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh theo phản ánh của Báo Khánh Hòa Online.
Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt từ 95% trở lên
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông - lâm - thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp cuối năm học và kỳ nghỉ hè
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh dịp cuối năm học và kỳ nghỉ hè năm học 2023 – 2024.
Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4856/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 về việc kiện toàn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh