Số công báo: 39+40 Ngày xuất bản: 29-02-2024
Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023 Quyết định số 154/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 154/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-01-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
Ngày hiệu lực 18-01-2024
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 39+40
Ngày xuất bản 29-02-2024
Số, ký hiệu: 29/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2023
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 27/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/11/2023
Trích yếu: Về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 21/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2023
Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 19/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/08/2023
Trích yếu: Về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
Số, ký hiệu: 18/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/08/2023
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 17/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/08/2023
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi vi phạm cam kết
Số, ký hiệu: 15/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/07/2023
Trích yếu: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 14/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/07/2023
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 13/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/05/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 12/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2023
Trích yếu: Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 11/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/04/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 08/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/04/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 04/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2023
Trích yếu: Về việc sửa đổi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/01/2023
Trích yếu: Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/01/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 10/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2022
Trích yếu: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 18/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2021
Trích yếu: Về việc ban hành bảng giá tính giá thuế tài nguyên trên đia bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Số, ký hiệu: 12/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/09/2021
Trích yếu: Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
Số, ký hiệu: 03/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/03/2021
Trích yếu: Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 08/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/09/2020
Trích yếu: Quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 18/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2020
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 06/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2020
Trích yếu: Về việc quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 04/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/02/2020
Trích yếu: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 17/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/08/2019
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Số, ký hiệu: 12/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/06/2019
Trích yếu: Quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 05/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/02/2019
Trích yếu: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 10/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 06/12/2018
Trích yếu: Ban hành quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 34/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/11/2018
Trích yếu: Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Số, ký hiệu: 26/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/07/2018
Trích yếu: Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 12/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/08/2017
Trích yếu: Ban hành Quy chế về việc báo cáo, phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/04/2017
Trích yếu: Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 35/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2016
Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý, thu hồi, sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 34/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/12/2015
Trích yếu: Ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Số, ký hiệu: 24/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/10/2015
Trích yếu: Ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết
Số, ký hiệu: 81/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/10/2009
Trích yếu: về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 56/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2009
Trích yếu: Về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
Số, ký hiệu: 16/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/03/2007
Trích yếu: Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
154_qd_ubnd.pdf:
154_qd_ubnd.doc:
154_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh