Số công báo: 130+131 Ngày xuất bản: 27-10-2023
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 21/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 15-10-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 130+131
Ngày xuất bản 27-10-2023
Số, ký hiệu: 08/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/07/2023
Trích yếu: Về sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 04/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/02/2020
Trích yếu: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 01/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/02/2020
Trích yếu: Thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21.2023_qd_ubnd.pdf:
21.2023_qd_ubnds.doc:
21.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh